motiv.jpg (15236 bytes)
Názov: Systém na sledovanie efektívnosti výrobnej linky na montáž rotorov malých elektromotorov
Používateľ: Askoll Slovakia s.r.o. Nové mesto nad Váhom
Komunikácia: Podniková počítačová sieť (Ethernet TCP/IP), WiFi
Funkcia: Systém meria využitie pracovného fondu výrobnej linky a jej jednotlivých zariadení a počet OK/KO kusov
Prínos: Zvýšenie využitia výrobnej linky
Cieľ systému:

Cieľom systému je:


Funkcia sytému:

Systém meria využitie pracovného fondu výrobnej linky a jej jednotlivých zariadení.
Vyhodnocuje koľko času je zariadenie a linka v stave:

Posledné zariadenie výrobnej linky je automatický tester, ktorý kontroluje výrobky a triedi ich na dobré a zlé. Systém počíta dobré a zlé kusy a uvádza tieto počty v denných, mesačných a ročných protokoloch.

Aktuálny stav je zobrazovaný okamžite vo forme tabuľky:

zväčši obrázok

Obr.1. Zobrazenie aktuálneho stavu na PC


zväčši obrázok

Obr.2. Zobrazenie aktuálneho stavu na prenosnom vreckovom počítači (PDA)


Okrem aktuálneho stavu sú na personálnom počítači zobrazované zmenové, denné, mesačné a ročné protokoly využitia výrobnej linky a jej jednotlivých zariadení.

V zmenovom a dennom protokole sú uvedené časy, počas ktorých boli zriadenia v jednotlivých hodinách dňa v jednotlivých stavoch a koľko percent to predstavuje z fondu pracovnej doby.

zväčši obrázok

Obr.3. Zmenový a denný protokol využitia zariadení


V mesačnom protokole sú uvedené časy, počas ktorých boli zriadenia v jednotlivých dňoch mesiaca v jednotlivých stavoch a koľko percent to predstavuje z fondu pracovnej doby.

zväčši obrázok

Obr.4. Mesačný protokol využitia zariadení


zväčši obrázok

Obr.5. Mesačný protokol celkovej výkonnosti linky


V ročnom protokole sú uvedené časy, počas ktorých boli zriadenia v jednotlivých mesiacoch roka v jednotlivých stavoch a koľko percent to predstavuje z fondu pracovnej doby.

zväčši obrázok

Obr.6. Ročný protokol využitia zariadení


Technické riešenie systému:

Bloková schéma systému je na obr.7.

zväčši obrázok

Obr.7. Bloková schéma systému na sledovanie efektívnosti výrobnej linky.


Jednotlivé stavy OK, Wait, KO sú snímané z automatov jednotlivých zriadení. Sú odvodené zo signálov na svetelné majáky zariadení.

Z testera sú odvodené signály o dobrých a zlých kusov.

Signály zo zariadení sú vedené do monitorovacej stanice MS, kde sú vyhodnocované a posielané bezdrôtovo cez WiFi sieť do personálneho počítača majstra.

Aktuálny stav zariadení linky je posielaný bezdrôtovo cez WiFi sieť na prenosný vreckový počítač majstra, takže tento má prehľad o aktuálnom stave linky aj keď nie je vo svojej kancelárii.

Monitorovacia stanica MS je postavená na báze embedded počítača MOXA W321 s operačným systémom Linux, ktorý ma v sebe aj WiFi modul. Dvojhodnotové vstupy sú riešené cez moduly Papouch QUIDO a MOXA ioLogik 4000 s výstupmi na linku RS485.

PDA je typu Hewlett Packard.

WiFi prístupový bod je typu OvisLink WH-5400CPE.
Personálny počítač je štandardné kancelárske PC. Je pripojený na počítačovú sieť podniku, takže okamžité stavy ako aj protokoly je možné prezerať aj na iných počítačoch na sieti.

Záver:

Systém na sledovanie efektívnosti výrobnej linky pomocou pomerne jednoduchého a cenovo prístupného riešenia dáva užívateľovi presný obraz o okamžitom stave výrobnej linky, časovom využití jej jednotlivých výrobných zariadení a počte dobrých a zlých vyrobených kusov. Kvantifikuje úzke miesta na linke a smeruje užívateľa na ich odstránenie.

Užívateľ predpokladá ďalšie rozšírenie systému o vyhodnocovanie príčin prestojov. Dôvod prestoja zariadenia sa bude zadávať do prenosného vreckového počítača technika a odtiaľ bezdrôtovo cez sieť WiFi prenášať na spracovanie do personálneho počítača majstra.