motiv.jpg (15236 bytes)

 

 

  

Názov:

Systém na riadenie spotreby energií

 

 

Používateľ:

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. , Galanta

 

 

Úlohy:

Automatická regulácia odberu kWmax, diaľkové monitorovanie odberu elektrickej energie, diaľkové monitorovanie a  nastavovanie parametrov ventilačných jednotiek a vykurovacieho systému výrobných hál.

 

 

Štruktúra:

Systém riadenia spotreby energií je dvojúrovňový. Jeho schéma je na obr.1.

 

1.   úroveň – automatické snímanie hodnôt odberu elektrickej energie  

                  z fakturačného elektromera a automatická regulácia kWmax. 

                  ovládaním výkonu frekvenčných meničov ventilačných jednotiek,

2. úroveň – monitorovanie odberu elektrickej energie,

                 monitorovanie a diaľkové nastavovanie parametrov frekvenčných

                 meničov ventilačných jednotiek,

                 monitorovanie a diaľkové nastavovanie parametrov vykurovacieho

                 systému.

 

Regulátor kWmax, procesné stanice, server a klientske počítače energetika komunikujú medzi sebou cez podnikovú počítačovú sieť.

 

 

Bloková

schéma:

 

 

 

Funkcie:

Automatická regulácia odberu kWmax

Impulzy z fakturačného elektromeru sú prenášané bezdrôtovo cez rádiový vysielač a prijímač do regulátora kWmax SAE RE1. Regulátor vypočítava trend odberu a dáva cez procesné stanice PS1 až PS6 povely na frekvenčné meniče 6 párov ventilačných jednotiek na znižovanie/zvyšovanie ich výkonu. Procesné stanice ovládajú frekvenčné meniče cez analógové výstupy. Na obrazovke servra a klientskych počítačov sú zobrazované aktuálne hodnoty výkonu ventilačných jednotiek.

 

Monitorovanie odberu elektrickej energie

Systém dáva v reálnom čase obraz o aktuálnom odbere elektrického výkonu a práce a poskytuje grafy a protokoly o štvrťhodinových, zmenových, denných, mesačných a ročných odberoch celkovo a podľa taríf. Grafy a protokoly sú k dispozícii na obrazovke servra a klientskych počítačov a v tlačenej forme.

 

Monitorovanie a diaľkové nastavovanie parametrov frekvenčných meničov ventilačných jednotiek

Procesné stanice PS1 až PS6 snímajú z frekvenčných meničov ventilačných jednotiek hodnotu aktuálneho výkonu a posielajú tieto dáta na server a klientske počítače energetika. Energetik môže z týchto počítačov diaľkovo nastavovať požadovanú hodnotu výkonu ventilačných jednotiek.

                  

Monitorovanie a diaľkové nastavovanie parametrov vykurovacieho systému

Procesné stanice PS3, PS5, PS7 sú cez sériové rozhranie pripojené na 3 procesné jednotky SIEMENS UNIGYR PRU10.64 vykurovacieho systému a snímajú z nich 531 analógových a dvojhodnotových údajov. Tieto údaje sú zobrazované na obrazovke servra a klientskych počítačov. Energetik môže z týchto počítačov diaľkovo nastavovať 91 žiadaných hodnôt regulácie vykurovania.

 

 

Technika:

Regulátor kWmax

SAE–RE1 (mikroprocesor. jednotka SAE-FW2, komunikačný modul na LAN MOXA NPort 5210).

 

Procesné stanice PS

Mikroprocesorová jednotka ICPDAS, komunikačný modul  na LAN MOXA NPort 5110, komunikačný modul CODEA DKJ na pripojenie k SIEMENS UNIGYR PRU10.64.

 

Server a klientske počítače

Štandardné stolové PC P4, 19“ displej.

Operačný systém Windows XP.

Monitorovací a riadiaci systém ControlWeb v.5.

Zálohovanie proti výpadku napájacieho napätia cez UPS.

Komunikačné rozhranie TCP/IP na spojenie s procesnými stanicami.

 

 

Obrázky:

 

 

Aktuálne ¼  hod max

 

 

Monitorovanie a nastavovanie ventilačných jednotiek

 

 

Monitorovanie a nastavovanie vykurovacieho systému