motiv.jpg (15236 bytes)

 

 

Názov:

Systém na riadenie a monitorovanie čistiarne odpadových vôd

 

 

Používateľ:

BVS a.s. Bratislava, ČOV Myjava

 

 

Úloha:

Automaticky riadiť novú kalovú čerpaciu stanicu a dúchareň, z PC v dozorni monitorovať novú a starú časť ČOV a ovládať pohony čerpadiel, ventilátorov a ventilov.

 

 

Štruktúra:

 

Decentralizovaný systém riadenia s troma úrovňami (Obr.1).

 

1.  úroveň - automatický zber technologických dát a riadenie technológie

                 pomocou dvoch procesných staníc DataLab LCD.

2. úroveň  - dispečerské riadenie pomocou štandardného PC,

3. úroveň  - diaľkové monitorovanie chodu ČOV z vodárenského dispečingu

                 BVS v Bratislave.

 

Komunikácia medzi 1. a 2. úrovňou cez LAN TCP/IP a RS485 (Modbus)

Komunikácia medzi 2. a 3. úrovňou cez GSM/GPRS.

 

 

Bloková schéma:

 

Obr.1

 

Funkcie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatické riadenie novej časti biologickej ČOV. Procesné stanice vykonávajú:

-          automatický zber technologických dát z novej aj starej časti ČOV,

-          riadenie otáčok dúchadiel (3 ks) v závislosti na hodnote O2 z dispečerom vybraných referenčných kyslíkových sond (4 ks) v aktivačnej nádrži a tlaku vzduchu na potrubí z dúcharne,

-          blokovanie chodu dúchadiel v závislosti na tlaku vzduchu na potrubí z dúcharne,

-          striedanie chodu dúchadiel podľa motohodín, tak aby sa dosiahlo rovnomerné využitie všetkých dúchadiel. Je to vhodné a potrebné pre pravidelné servisné prehliadky predpísaných výrobcom po určitom počte motohodín,

-          automatický záskok dúchadiel,

-          regulácia chodu ventilátorov a blokovanie chodu dúchadiel v závislosti na teplote v dúcharni,

-          automatické riadenie čerpadiel v kalovej čerpacej stanici, tým že sa výkon čerpadiel upravuje tak, aby prietok vratného kalu bol na úrovni 75 – 100% (podľa požiadavky) prietoku na vstupe,

-          striedanie chodu čerpadiel v kalovej čerpacej stanici podľa motohodín, tak aby sa dosiahlo rovnomerné využitie všetkých čerpadiel. Je to vhodné a potrebné pre pravidelné servisné prehliadky predpísaných výrobcom po určitom počte motohodín,

-          zobrazovanie, na displeji procesných staníc: okamžitých hodnôt technologických veličín, alarmových stavov,

-          manuálne ovládanie technológie z dotykového displeja procesných staníc.

 

Monitorovanie a dispečerské riadenie celej ČOV z počítača dozorne ČOV:

-          zobrazovanie okamžitých hodnôt technologických parametrov na monitore PC,

-          zobrazovanie trendov hodnôt technologických parametrov na monitore PC,

-          okamžité hlásenie poruchových stavov: na monitore PC, optickou a akustickou signalizáciou a výpisom alarmu na tlačiarni,

-          diaľkové ovládanie všetkých pohonov a ventilov technologických zariadení z klávesnice PC,

-          tlač protokolov, trendov a tabuliek,

-          archivácia údajov v PC a na externých médiách.

 

Diaľkové monitorovanie chodu ČOV z centrálneho vodárenského dispečingu BVS v Bratislave:

-          zobrazovanie okamžitých hodnôt technologických parametrov na monitore PC,

-          zobrazovanie trendov hodnôt technologických parametrov na monitore PC,

-          okamžité hlásenie poruchových stavov: na monitore PC, optickou a akustickou

      signalizáciou a výpisom alarmu na tlačiarni.

 

 

Technika:

1.       úroveň

Procesné stanice 1 a 2 sú typu DataLab LCD s 8“ farebným dotykovým displejom. Výrobca Moravské přístroje a.s., Zlín.

Operačný systém Windows XP Embedded.

Monitorovací a riadiaci systém ControlWeb 5.

Zálohovanie proti výpadku napájacieho napätia cez UPS.

Celkový počet spracovávaných veličín 400

 

Procesná stanica 1: 196 DI, 32 AI, 64 DO, 8AO, komunikačné rozhranie

                               TCP/IP na spojenie s dispečerským PC.

 

Procesná stanica 2: 168 DI, 8 AI, 32 DO, 4AO, komunikačné rozhranie

                                TCP/IP na spojenie s dispečerským PC.

 

PLC Mitsubishi:       Pôvodné PLC, ktoré riadi starú časť ČOV. S PC v dozorni

                              komunikuje cez  RS485 (MODBUS)

2.       úroveň

Štandardné stolové PC P4, 20“ displej, fareb. atramentová tlačiareň A3, laserová čb tlačiareň A4.

Operačný systém Windows XP.

Monitorovací a riadiaci systém ControlWeb 5.

Zálohovanie proti výpadku napájacieho napätia cez UPS.

Komunikačné rozhranie TCP/IP na spojenie s procesnými stanicami  1a 2.

Komunikačný modul GSM/GPRS na spojenie s vodárenským dispečingom BVS v Bratislave.

Obrázky:

 

 

 

 

Procesná stanica  1

 

 

Rozvádzač s IO modulmi DataLab PC

 

 

Dispečerské pracovisko ČOV Myjava

 

 

 

Kalová čerpacia stanica

 

 

 

Dúchareň