motiv.jpg


    (15236 bytes)
  
Cenník komponentov SAE FW-10 a SAE FW-40 ( bez DPH )

skladačka SAE FW10skladačka SAE FW40

1. Boxy FW-10
2. Boxy FW-40
3. Procesory
4. Komunikačné karty
5. E/A Karty
6. Zdroje
7. Príslušenstvo
8. Softvér

Názov

Charakteristika SKK
 1. BOXY FW-10:
 1.1.   SAE FW10-2-G  Kovová skrinka 2x I/O

8.580

 1.2.   SAE FW10-4-G  Kovová skrinka 4x I/O

8.580

 1.3.   SAE FW10-6-G  Kovová skrinka 6x I/O

8.580

 1.4.   SAE FW10-13-G  Kovová skrinka 13x I/O

23.100

 1.5.   SAE FW10-2-BST-G  Skrinka pre 1x SR 1x Booster

21.516

 1.6.   SAE FW10-4-BST-G  Skrinka pre 1x SR, 2x I/O 1x Booster

21.516

 1.7.   SAE FW10-6-BST-G  Skrinka pre 1x SR, 4x I/O 1x Booster

21.516

 1.8.   SAE FW10-2-DK-G  Skrinka pre 3x SR, 1x I/O

11.000

 1.9.   SAE FW10-4-DK-G  Skrinka pre 3x SR, 3x I/O

11.000

 1.10.  SAE FW10-6-DK-G  Skrinka pre 3x SR, 5x I/O

11.000

 1.11.  SAE FW10-13-DK-G  Skrinka pre 3x SR, 11x I/O

25.520

 1.12.  SAE FW10-6-EVU-G  Kovová skrinka pre 6x I/O

16.500

 1.13.  SAE FW10-6-BS-G  Skrinka pre zosiľovací systém

16.500

 1.14.  SAE FW10-6-EVU-DK-G  Kovová skrinka pre 5x I/O 3x sSR

19.800

 2. BOXY FW-40:
 2.1.   SAE FW40-6-G1  Plastová skrinka pre 1 rozhranie a 6xI/O

8.580

 2.2.   SAE FW40-6-G3  Plastová skrinka pre 3 rozhrania a 5xI/O

8.580

 2.3.   SAE FW10-6-G4  Plastová skrinka pre 4 rozhrania a 4xI/O

8.580

 2.4.   SAE FW40-13-G1  Plast. skrinka pre 1 rozhranie a 13xI/O

23.100

 2.5.   SAE FW40-13-G3  Plast. skrinka pre 3 rozhrania a 12xI/O

23.100

 2.6.   SAE FW40-13-G4  Plast. skrinka pre 4 rozhrania a 11xI/O

23.100

 2.7.   SAE FW40-13-G1-vario  Plast. skrinka pre 1 rozhranie a 13xI/O

46.420

 2.8.   SAE FW40-13-G3-vario  Plast. skrinka pre 3 rozhrania a 12xI/O

46.420

 2.9.   SAE FW40-13-G4-vario  Plast. skrinka pre 4 rozhrania a 11xI/O

46.420

 2.10.   SAE FW40-6-G3-19"  FW40, 3 karty rozhrania, 5 I/O kariet,  19"/5HE

12.320

 3. PROCESORY:
 3.1.   SAE FW10-CPU-1-24VDC  Základná karta pre FW-10

12.760

 3.2.   SAE FW10-CPU-1-230ADC  Základná karta pre FW-10

14.080

 3.3.   SAE FW10-CPU-2B-24VDC  Základná karta pre FW-10

20.020

 3.4.   SAE FW10-CPU-4-24VDC  Základná karta pre FW-10/SAE500

27.940

 4. KOMUNIKAČNÉ KARTY:
 4.1.   SAE FW10-TTY-1  SR pre FW-10/SAE500 2/4-drôtové

7.040

 4.2.   SAE FW10-RS485-1  SR pre FW-10/500 2-drôtové

7.040

 4.3.   SAE FW10-RS422-1  SR pre FW-10/SAE500 4-drôtové

7.040

 4.4.   SAE FW10-V24-1  SR pre FW-10/SAE500 3-drôtové

7.040

 4.5.   SAE FW10-LWL-1  SR pre FW-10/SAE500 (opto)

8.360

 4.6.   SAE FW10-BST-1  SR pre FW-10 (Booster) 2-drôtové

22.220

 4.7.   SAE FW10-WM56,8  Voličový modem 56800 Bd

18.260

 4.8.   SAE FW10-MOD12-2-2  SR pre FW-10/SAE500 (HD) 2-drôtové

9.460

 4.9.   SAE FW10-WM28-2-33,6  Voličový modem 33600 Bd

15.840

 4.10.  SAE FW10-MOD12-2-6  SR pre FW-10/SAE500 4-drôtové

12.100

 4.11.  SAE FW10-MOD12-2-8  SR pre FW-10/SAE500

12.760

 4.12.  SAE FW10-MBUS/1  METER-Bus komunikačná karta

14.300

 4.13.  SAE FW10-WM28-1-14400BD  Voličový modem 14400Bd

13.420

 4.14.  SAE FW10-HMZ-300mini  Rádiomodem (300 Mhz,1W)

21.500

 5. E/A KARTY:
 5.1.   SAE FW10-16OE-1  I/O-Karta: 16DI/24VDC

8.140

 5.2.   SAE FW10-16OE-2-1  I/O-Karta: 16DI/48VD

14.080

 5.3.   SAE FW10-16OE-2-2  I/O-Karta: 16DI/60VD

14.080

 5.4.   SAE FW10-16RA-1  I/O-Karta: 16DO (relé)

11.440

 5.5.   SAE FW10-16OA-1  I/O-Karta: 16DO (opto)

12.540

 5.6.   SAE FW10-OERA-1  I/O-Karta: 8DI/8DO

10.560

 5.7.   SAE FW10-8AE8-1-1-POT-
         -500VDC-8WZ
 I/O-Karta: 8AI (0...20mA, 8Bit)

11.660

 5.8.   SAE FW10-8AE8-1-2-POT-
          -500VDC 8WZ
 I/O-Karta: 8AI (0...10V, 8Bit)

12.760

 5.9.   SAE FW10-8AA8-1-1-POT-
          -500VDC-8WZ
 I/O-Karta: 8AO (0...20mA, 8Bit)

16.720

 5.10.  SAE FW10-8AA8-1-2-POT-
          -500VDC-8WZ
 I/O-Karta: 8AO (0...10V, 8Bit)

14.080

 5.11.  SAE FW10-AOERA-1  I/O-Karta: 4DI/2DO/4AI(24V/0..20mA)

11.440

 5.12.  SAE FW10-4AE12-1-1  I/O-Karta: 4AI (0..20mA, 12Bit)

18.260

 5.13.  SAE FW10-4AE12-1-2  I/O-Karta: 4AI (0..10 V, 12Bit)

18.260

 5.14.  SAE FW10-4AA12-1-1  I/O-Karta: 4AO (0..20mA,12 Bit)

18.260

 5.15.  SAE FW10-4AA12-1-2  I/O-Karta: 4AO (0..10V, 12 Bit)

20.680

 5.16.  SAE FW10-PT100-100C  I/O-Karta: Snímač teploty (0-100C)

15.840

 5.17.  SAE FW10-PT100-200C  I/O-Karta: Snímač teploty (0-200C)

15.840

 5.18.  SAE FW10-EVU-1  I/O-Karta: 2 dvojité, 4 jednoduché inštrukcie

11.880

 5.19.  SAE FW10-4AE12-2-1  I/O-Karta: 4AI,bipolar,±20mA

20.680

 5.20.  SAE FW10-4AA12-2-1  I/O-Karta: 4AO, bipolar, ±20mA

27.060

 5.21.  SAE FW10-16RA-2  I/O-Karta: 2 pin. Pripojenie 16DO

13.640

 5.22.  SAE FW10-8AE8-2-1
          POT-3KVDC-8WZ
 I/O-Karta: 8AI (0..20mA, 8Bit) 3KVDC

14.080

 5.23.  SAE FW10-4AE12-2-2  II/O-Karta: 4AI, bipolar, ±10V

20.680

 5.24.  SAE FW10-8AI8-3-1
          POT-500VDC/KANAL
 I/O-Karta: 8AI (0..20mA, 8Bit)

23.760

 5.25.  SAE FW10-8AE8-3-2
          POT-500VDC/KANAL
 I/O-Karta: 8AI (0..10V, 8Bit)

23.760

 5.26.  SAE FW10-8AE16-1  I/O-Karta: 8AI (0-20mA, 12Bit)

15.840

 6. ZDROJE:
 6.1.   SAE FW10-SV-1-230VAC  Sieťový modul 230VAC/24VDC-x A

11.000

 6.2.   SAE FW10-SV-1-60VDC  Sieťový modul 230VAC/60VDC-x A

15.840

 6.3.   SAE FW10-SV-1-115VAC  Sieťový modul 115VAC/24VDC-x A

11.000

 6.4.   SAE FW10-SV-3  Prúdový zdroj pre 13" skrinku

6.160

 6.5.   SAE FW10-USV-1  USV 230VAC/24VDC, 2A

12.100

 6.6.   SAE FW10-Z18  Zdroj pre FW-10 (UPS)230 VAC/
 24 VDC + 24VDC isol.+13,5VDC+9VDC

13.500

 7. PRÍSLUŠENSTVO:
 7.1.   SAE FW10-F  Up. lišta pre všetky skrinky FW-10

880

 7.2.   SAE FW10-SV-D  DIN lišta pre FFW-Sieťový modul

880

 7.3.   SAE FW10-2-D  DIN lišta pre FW-10-2-G

880

 7.4.   SAE FW10-4-D  DIN lišta pre FW-10-4-G

880

 7.5.   SAE FW10-6-D  DIN lišta pre FW-10-6-G

1.100

 7.6.   SAE FW10-MR-19"/4HE  Mont. rameno 19"/4HE pre FW skrin.

4.620

 7.7.   SAE FW10-COR-1  Prepočítavač plynu

19.000

 8. SOFTVÉR:
 8.1.   SAE FW10-SW1-STD  Syst.reál.času: CPU1 MTIOS

2.420

 8.2.   SAE FW10-SW2B-MTIOS- STD  Syst.reál.času: MTIOS CPU2/CPU2B

9.680

 8.3.   SAE FW10-SW-4  Syst.reál.času: CPU4 MTIOS

12.100

 8.4.   UPL  Jazyk pre komunik. úlohy a automatiz.

5.720

 8.5.   code-IT  

 

 8.6.   set-IT