motiv.jpg


  (15236 bytes)
  

Cenník modulov SAE FW4 ( bez DPH )

Názov

Charakteristika SKK

 FW-4 samostatná karta,  

 • napájanie 24 Vjs
 • 32 bit CPU, 0,5 MB RAM, 8DI, 4DO, 4AI
      (4-20 mA - 12 bit),
 • 2xRS 232, možnosť rozširovania,
 • so zálohovaným zdrojom
     - bez akumulátora,
      bez komunikačných kariet,
 • hodiny reálneho času,
 • bez softvéru.
 • 32.940

   FW-4 samostatná karta,

 • napájanie 230 Vst
 • 38.210

   FW-4 v plastovej skrinke,
   270 x 220 x 125,5 mm,

 • napájanie 24 Vjs
 • 39.100

   FW-4 v plastovej skrinke,
   270 x 220 x 125,5 mm,

 • napájanie 230 Vst
 • 41.225

    Rozšírenie IO
 • 8 DI
 • 4 AO 8 bit
 • 3.610
  8.290

    Komunikačné moduly
 • rádio ( 1 W, 400 MHz, 2,4 k Baud )
 • rádio ( 10 mW, 433 MHz, 10 k Baud )
 • rádio ( 10 mW, 433 MHz, 40 k Baud )
 • GSM
 • modem na vyhradenú linku ( 25 km )
 • voličový modem 56,8 k Baud
 • voličový modem 14,4 k Baud
 • ISDN
 • TTY-KLE
 • RS 232-KLE
 • RS 485-KLE
 • RS 422-KLE
 • MBUS
 • LWL optický plastový kábel
 • 21.550
  12.960
  17.689
  12.500
  9.137
  17.637
  12.962
  19.975
  5.720
  5.720
  5.720
  5.720
  14.300
  808

    Softvér
 • operačný systém MTIOS pre SAE FW 4
 • jazyk UPL pre komunikačné úlohy
      a automatizáciu
 • programátorská hodina SAE
 • 7.480
  5.720
   
  940