motiv.jpg (9381 bytes)
    


SAE-Control a.s.
Kamenná 91
010 01 Žilina
Slovensko


Ing. Ivan Korž                   generálny riaditeľ +421 (0)41 764 57 68 e-mail
Ing. Musilová Oľga                 obchodný manažér +421 (0)41 724 30 89
+421 (0)41 764 57 68
e-mail
Ing. Zubček Martin                 IT vývojár +421 (0)41 700 14 60 e-mail
Ing. Stančeková Lýdia             ekonomický manažér +421 (0)41 764 57 68 e-mail
hardvérové a montážne
oddelenie
+421 (0)41 763 17 93 e-mail
fax +421 (0)41 763 18 00
zväčši mapu Slovenska zväčši príjazd do Žiliny zväčši sídlo firmy SAE-Control a.s.