motiv.jpg (9381 bytes)

 

    

 

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 20.7.2009

Systém na sledovanie efektívnosti výrobnej linky na montáž rotorov malých elektromotorov, Askoll Nové mesto n/V.

NOVINKY - posledná aktualizácia: 5.5.2009

net-line FW-5 Malá ale výkonná RTU SAE net-line FW-5

NOVINKY - posledná aktualizácia: 5.5.2009

net-line FW-50 Moderná dokonale škálovateľná riadiaca stanica pre diaľkové riadenia a automatizáciu

NOVINKY - posledná aktualizácia: 5.10.2008

Cenník SAE-OEE (Automatizovaný systém na monitorovanie celkovej ekonomickej efektívnosti využitia strojov, prestojov, technologických parametrov strojov)

NOVINKY - posledná aktualizácia: 6.2.2007

Systém na riadenie spotreby energií – Samsung Galanta

NOVINKY - posledná aktualizácia: 6.2.2007

Systém na riadenie a monitorovanie čistiarne odpadových vôd – ČOV Myjava

NOVINKY - posledná aktualizácia: 11.2.2007

Systém na monitorovanie a riadenie spotreby energií - INA Schaeffler Brasov S.R.L. Rumunsko

NOVINKY - posledná aktualizácia: 2.2.2006

OEE - Zvýšte efektívnost výroby využitím skrytých kapacít

NOVINKY - posledná aktualizácia: 1.2.2006

SAE Energo - Výstupy z personálneho počítača

NOVINKY - posledná aktualizácia: 9.6.2005

SAE Energo - Systém na kontrolu a riadenie spotreby energií

NOVINKY - posledná aktualizácia: 23.2.2005

SAE- Energo Systém na monitorovanie a reguláciu odberu energií

NOVINKY - posledná aktualizácia: 29.12.2004

SAE EnergoMini systém, ktorý vám pomôže kontrolovať a riadiť náklady na energie

NOVINKY - posledná aktualizácia: 25.10.2004

Monitorovací a registračný systém teplôt v určených priestoroch pri výrobe potravín - aplikácia

NOVINKY - posledná aktualizácia: 27.8.2004

Široké komunikačné možnosti telekontrolérov a riadiacich staníc SAE FW

NOVINKY - posledná aktualizácia: 13.1.2004

Záznamové zariadenie SAE FW-2 DTL pre čističky odpadových vôd (zákon č. 397/2003 §4, bod 2 a 3)

NOVINKY - posledná aktualizácia: 29.9.2003

Bezdrôtové diaľkové meranie, alarmovanie, ovládanie, regulácia, diagnostika, servis

NOVINKY - posledná aktualizácia: 17.9.2003

Analýza možností a realizácia opatrení na zníženie nákladov za elektrickú energiu

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 4.8.2003

Zdroj pre telemetrické systémy SAE Z-18

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 11.7.2003

 

Prospekt MicroLog 303kB

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 23.5.2003

 

Rozšírenie možnosti systému SAEgas2 - priame pripojenie bezdrôtového prenosu nameraných dát na podnikovú sieť Ethernet.

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 9.4.2003

 

Zariadenia na meranie hladín, teplôt, prepäťové ochrany a pod.

Ultrazvukové hladinomery, monitorovacie stanice pre sledovanie množstva a kvality vody (pH, rozpustený kyslík), poľné datalogery, registračné zrážkomery, telemetrické stanice pre čistiarne odpadových vôd. Spoločnosť sídli v Českej republike.

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 7.4.2003

 

Dispečerský systém na monitorovanie výroby elektrickej energie - aplikácia

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 4.4.2003

 

Systém pre monitorovanie a riadenie sústavy priemyselných vôd - aplikácia

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 7.3.2003

 

Kalibračný list záznamníku dát MicroLog EC600 (teplota)
Kalibračný list záznamníku dát MicroLog EC650 (teplota+vlhkosť)

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 27.2.2003

 

Príklad využitia záznamníkov dát MicroLog pri registrácii teploty v chladiarenských vozidlách.

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 8.1.2003

 

Power line moduly na prenos po elektrorozvodnej sieti.

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 11.12.2002

 

SAEgas2 systém na kontinuálne sledovanie odberu zemného plynu

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 9.12.2002

 

Cenníky zariadení: SAE FW-10, SAE FW-40, SAE FW-2, SAE FW-4, rádiomodemy ADCON, záznamníky dát MicroLog

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 25.10.2002

 

Centrálne monitorovanie gumárenských vstrekolisov pre účely riadenia kvality a využitia zariadení.

 

NOVINKY - posledná aktualizácia: 30.9.2002

 

SAE FW-40

Moderný telekontrolér na diaľkové monitorovanie a automatizáciu. Prenos dát aj po sieti  Ethernet. Programovanie podľa normy IEC 61131-3. Štandardné komunikačné protokoly IEC 870-5-101/104.

 

 

 

 

SAE RTU 1

Modul na diaľkové alarmovanie, meranie a ovládanie po sieti GSM cez SMS alebo rádiom na bezlicenčnej frekvencii 433MHz do vzdialenosti 1km.

 

SAE FW2  SAE FW4

Dva typy modulov na diaľkové alarmovanie, meranie a ovládanie po sieti GSM  cez SMS alebo dátový prenos alebo rádiom na frekvencii v pásmach 300/400 MHz do vzdialenosti 25 km. Pamäť dát až 1MB. Možnosť archivovania dát a ich dávkový prenos so značkou reálneho času.

 

ADCON

4 typy rádiomodemov na bezdrôtový prenos dát v bezlicenčnom pásme 433MHz do vzdialenosti 1 km. Analógové a dvojhodnotové vstupy a výstupy. Sériové rozhrania. Nízka spotreba. Cenovo výhodná náhrada signálnych káblov už na krátku vzdialenosť.

 

MicroLog

Záznamník dát (dataloger) s možnosťou diaľkového prenosu údajov do PC rádiovou cestou v bezlicenčnom pásme 433MHz do vzdialenosti  300m. Až 200 záznamníkov môže monitorovať jedno PC. Integrované snímače teploty, vlhkosti a dvojhodnotových stavov. Možnosť pripojiť rôzne externé snímače. Alarmovanie.

 

code-IT

Moderný programovací nástroj telekontrolérov SAE FW. Programovanie všetkými spôsobmi podľa normy IEC 61131-5. Možnosť prenosu blokov napísaných v Step 5 a Step 7. 

 

Realizácia bezdrôtového ovládania šrotových vozíkov z kabíny žeriavu pomocou telekontrolérov SAE FW-10 a rádiomodemov ADCON MC Light.

 

CNC Computer and Network Consulting - spoločnosť, ktorá nás zastupuje v Českej republike.