motiv.jpg (12377 bytes)
    
o nás

Akciová spoločnosť SAE-Control a.s., so sídlom v Žiline bola založená v roku 1990 so zámerom dodávať systémy na diaľkové monitorovanie a riadenie, vrátane systémov priemyselnej automatizácie.

Majoritným akcionárom je nemecká spoločnosť SAE-Elektronik GmbH, Köhln, ktorá sa už viac ako 30 rokov špecializuje na vývoj, výrobu a dodávky telemetrických a telekontrolných zariadení a kompletných systémov.

Dodávame riešenia od malých systémov na diaľkové alarmovanie, meranie, ovládanie a protokolovanie až po rozsiahle systémy dispečerského riadenia. Na prenos dát používame drôtové i bezdrôtové technológie. Spoľahlivosť prenosu dát je chránená bezpečnostnými stratégiami. Naše zariadenia sú mechanicky, elektricky a elektromagneticky odolné voči vonkajším vplyvom a poruchám. Vieme dodať systémy presne na mieru, podľa vašich požiadaviek.

Okrem univerzálnych telemetrických a telekontrolných systémov dodávame  podnikové dispečingy na riadenie spotreby energií ( energy management system) a systémy diaľkového odpočtu meračov energií (Automatic meter Reading ) pre operátorov trhu s energiami v deregulovanom trhu.

Pre komunikáciou obsluhy s riadeným procesom dodávame operátorské panely, priemyselné PC do štandardného i výbušného prostredia a vizualizačný softvér .

Systémy dodávame na kľúč. Robíme poradenstvo, detailnú špecifikáciu potrieb zákazníka, vypracovávame ponuku, projekt, riešime technické a programové vybavenie vrátane atypických požiadaviek, inštalujeme a oživujeme systém, zaškolíme obsluhu a vykonávame záručný a pozáručný servis.