motiv.jpg (15236 bytes)
   

    Naši partneri

SAE - Elektronik, GmbH

www.sae.de

SAE - Elektronik, GmbH vyvíja a vyrába rad kompaktných i modulárnych telekontrolérov FW a ZFA . Sú určene na automatizáciu a monitorovanie aj na veľké vzdialeností. Pracujú v reálnom čase, majú veľkú pamäť dát, integrované komunikačné moduly, sú vybavené kontrolami prenosu dát a záložnými napájacimi zdrojmi. Spoločnosť sídli v Nemecku v Köln.

SAE  IT-systems GmbH & Co. KG www.sae-IT.com

SAE IT-systems GmbH & Co. KG - spoločnosť dodáva telekontroléry z produkcie spoločnosti SAE-Elektronik, rieši a dodáva softvérové produkty na vizualizáciu a riadenie (SCADA) a kompletné aplikácie systémov na monitorovanie a riadenie. Spoločnosť sídli v Nemecku v Köln.

SAE-STAHL GMBH www.sae-stahl.com

SAE-STAHL GMBH - spoločný podnik firiem SAE-Elektronik, GmbH a R.STAHL AG na vývoj a výrobu operátorských panelov radu ProVicom a Exicom do štandardného i výbušného prostredia. R.STAHL AG je spoločnosť so sídlom v 50 krajinách a vyrába elektroniku a vybavenie do výbušného prostredia. Spoločnosť SAE-STAHL sídli v Nemecku v Köln.

one-RF www.one-rf.com

one-Rf TECHNOLOGY vyrába rad rádiomodemov ONE RF na zber a prenos technologických dát vo voľnom frekvenčnom pásme 433 MHz.. Tieto majú dvojhodnotové a analógové vstupy a výstupy, nízku spotrebu a vysokú prenosovú rýchlosť. Sú cenovo výhodnou náhradou signálnych káblov už na vzdialenosť od niekoľko 10 metrov.

Fourier www.fouriersystems.com

Fourier vyrába záznamníky meraných údajov (datalogery) MicroLog s možnosťou bezdrôtového diaľkového prenosu registrovaných údajov do centrálneho počítača. Sú malé mechanicky odolné s nízkou spotrebou. Sídlo spoločnosti je v Izraelskom Rosh Ha`ayin.

CNC Praha www.cnc.cz

CNC-Computer and Network Consulting vyvíja a dodáva zariadenia a riešenia na diaľkový prenos dát zvuku, obrazu a audiovideo konferenčné systémy. Spoločnosť sídli v Českej republike v Prahe.

Modemtec s.r.o. Třinec www.modemtec.cz

ModemTec s.r.o. Třinec vyvíja a vyrába komunikačné technochlógie. Firma sa špecializuje na vývoj a výrobu modulov, pomocou ktorých sa prenášajú signály a dáta už cez existujúcu elektrorozvodnú sieť. Spoločnosť sídli v Českej republike v Třinci.

Ing. Jinřich Fiedler elektronika pro ekologii www.fiedler-magr.cz

Ing. Jindřich Fiedler - elektronika pro ekologii vyrába a dodáva ultrazvukové hladinomery, monitorovacie stanice na sledovanie množstva a kvality vody (pH, rozpustený kyslík), poľné datalogery, registračné zrážkomery, telemetrické stanice pre čistiarne odpadových vôd. Spoločnosť sídli v Českej republike.

Přístrojová technika ESA-MaR vyvíja a vyrába zariadenia na meranie hladín s vysokou presnosťou, teplôt, prepäťové ochrany a pod. Spoločnosť sídli v Českej republike.