motiv.jpg (15236 bytes)
    
Automatizácia- úvod

titl.jpg (25911 bytes)

Programovateľné telekontroléry SAE FW triedy profi-line a top-line majú výkonný hardvér . Majú rýchly 32 bitový microproce-sor Motorola 68332 a veľkú pamäť Flash EPROM (až 5 MB) a RAM (až 7 MB). K dispozícii je až 40 druhov vstupno výstupných kariet a 16 druhov kariet sériových rozhraní a komunikácií. Naviac hardvér je mimoriadne odolný voči mechanickým, elektrickým a elektromagnetickým vplyvom.

Code-It je moderný programovací nástroj umožňujúci navrhovať užívateľské programy všetkými spôsobmi v súlade s normou IEC 1131-3. Dovoľuje preberať hotové moduly napísané v jazyku Step 5, Step 7 alebo C.

Tento hardvér a softvér umožňuje realizovať aj tie najzložitejšie algoritmi automatického riadenia. Naviac výborné komunikačné vlastnosti telekontrolérov dovoľujú realizovať funkcie diaľkového alarmu, diaľkovej diagnózy a diaľkového servisu.

Pri realizácií úloh priemyselnej automatizácie používa SAE-Control a.s. aj hardvér a softvér iných výrobcov v súlade s efektívnosťou riešenia problému a podľa požiadaviek zákazníka.