motiv.jpg (15236 bytes)
   

Kompaktné moduly -Fiedler-
telemetrická stanica MG35

MG35

32 kanálová meracia stanica s veľkou kapacitou pamäte a s množstvom univerzálnych vstupov. Môže mať zabudovaný GSM modem na prenos nameraných a archivovaných údajov a nastavovanie parametrov merania. Každý vstup môže mať samostatný interval archivácie. K stanici sa dajú pripojiť analógové a dvojhodnotové snímače veličín a stavov, impulzné výstupy napr. prietokomerov a tiež pomocou rozhrania RS-485 aj inteligentné sondy napr. analyzátorov kvality vody. Stanica umožňuje výpočet okamžitého prietoku z prichádzajúcich impulzov.
 
Zo staníc MG35 sa dá jednoducho zostaviť varovný systém založený na SMS správach (aktivácia: limitnou hodnotou, dvojhodnotovým stavom alebo v pravidelnom časovom intervale).
 
Stanica MG35D môže obsahovať displej a klávesnicu rovnako ako registračná jednotka M4016.