motiv.jpg (15236 bytes)
  

Kompaktné moduly - hardvér-Fourier MicroLog Plus

microlog.jpg (2591 bytes)

Ušetria: náklady na položenie a údržbu sig-nálnych káblov, skrátia čas realizácie a náklady na osobnú kontrolu zariadení.

Štandardne majú zabudovaný snímač teploty, vlhkosti, kontaktný vstup a RS 232.  Cez externý snímač môžu monitorovať aj iné veličiny. Majú pamäť na registrovanie denných nim a max hodnôt až na 30 dní. Majú veľký displej, nízku spotrebu a môžu byť napájané z batérie alebo zdroja 6 V DC.

Na monitore PC sa zobrazuje:

 • hodnoty veličín v reálnom čase,
 • vizuálne varovanie, keď hodnota dosiahne hornú alebo dolnú nastavenú medzu,

Malé datalogery (MicroLog), ktoré môžu pracovať samostatne alebo po vložení do adaptéru s vysielačom (MicroLog Plus), prenášať dáta rádiovou cestou do príjímača spojeného z centrálnym PC. PC môže monitorovať až 200 datalogerov. Pracujú v bezlicenčnom pásme 433 MHz. Dosah až 300 m. Údaje sa dajú vyčítať aj cez infraport do PC alebo na tlačiareň.

Sú vhodné na bezdrôtové alarmovanie, meranie a registrovanie technologických parametrov (teplota, vlhkosť …) v skladoch, obchodných domoch, potravinárskom priemysle, zdravotníctve apod.

PC môže vysielať varovanie ako SMS na telefón, alebo ako e-mail na iný počítač.

V PC sa archivujú všetky namerané hodnoty v súbore Excel.

Alarmové medze, komentáre a vzorkovací interval sa dá jednoducho nastaviť.

Minimálne požiadavky na PC-Windows 95 a vyšší, 6MB priestoru na HDD, CD ROM.

  
Dataloger MicroLog

Modely

 • EC600 - teplota a externý snímač,
 • EC650 - teplota, relatív. vlhkosť, externý,
 • k obidvom sa dá pripojiť snímač na prídavné
     meriania.

  Vstupy interné

  • teplota -30ºC až +50ºC, rozlíšenie 0,5ºC, presnosť ±1%,
     -50ºC až +120ºC s prídavným snímačom,

  • relatívna vlhkosť 0-100%, rozlíšenie 0,5%, presnosť ±1%,

  • pH:1-14 pH s prídavným snímačom.

  Vstupy externé

 • napätie 0-10 V DC,
 • prúd 4-20 mA,
 • teplota -50ºC až +100ºC,
 • pH od 0 do 14 pH,
 • kontakt rozopnutý/zopnutý,

  Výstupy

 • 3 miestný displej 7 segmentový,
 • infraport na prenos do tlačiarne,
 • RS 232 19,2 kbit/sec,

  Pamäť

  16 000 vzoriek ,

  vzorkovanie od každých 10 sec. do 2 hod,

  Napájanie

  zo zabudovanej batérie so životnosťou 2 roky alebo cez adaptér zo siete 230 V st.

  Rozmery

  Æ 72 mm, hrúbka 22,9 mm, váha 55 gr,

 •   Adaptér s vysielačom

  Zvukový alarm

  Sériová komunikácia

  RS 232 do 19,2 kbit/sec, USB do 1,5 Mbps

  Konektory

 • 4 pin plochý na dataloger,
 • 4 pin plochý na externý snímač,
 • svorkovnica na externé napájanie,

  Napájanie

 • interné-líthiová batéria 3,6 V,
 • externé- 6 až 30 V DC, minimum 300mA,

  Rádiový prenos

  433.92 MHz pre Európu, 10 mW, dosah až do 300m (75 m v budove),

  vzorkovanie od každých 10 sec. do 2 hod.,

  Rozmery

  72 x 22,9 x 108 mm (Š x H x V)

  Adaptér s príjmačom

  Sériová komunikácia s PC

  RS 232 do 19,2 kbit/sec,

  Indikácia prenosu

 • červená LED signál RF,
 • zelená LED príjem platných dát,

  Napájanie

 • interné-líthiová batéria 3,6 V,
 • externé- 6 až 30 V DC, minimum 300mA