motiv.jpg (15236 bytes)
   

Kompakt. moduly - hardvér-
SAE FW-2 GSM a SAE FW-2 RF 300 (400)MHz

FW2.gif (19627 bytes)

Slúži na bezdrôtové diaľkové alarmovanie, meranie a ovládanie cez sieť GSM pomocou SMS / dátový prenos alebo rádiovú sieť - pásmo 300/400 MHz (vzdialenosť do 25 km). Komunikačné prvky (GSM / RF modem) a anténa sú zabudované.

Môže komunikovať s mobilným telefónom alebo iným modulom alebo  PC. Môže pracovať aj v komunikačnej sieti s centrálnym dispečerským PC. Môže robiť retransláciu.

Može posielať okamžité hodnoty nameraných údajov alebo môže hodnoty kontinuálne merať a archivovať vo svojej pamäti so značkou reálneho času a posielať ich dávkovo. Má funkcie pre automatickú reguláciu. Parametrizácia a softvér ako SAE FW-2.

Počet vstupov/výstupov

analógové - 4-12 vstupov, 4-20mA/0-10 V, 8/12 bit

0-4 výstupy 4-20 mA, 8 bit

dvojhodnotové: 8-16 vstupov, 24 V DC

4 výstupy (relé), 230 V AC, 1 A

1 výstup (relé), 24 V AC, 3 W

Rozhrania 2 x sériovo voliteľné (RS 232, 485, 422, TTY, kábel, rádio, telefón, ISDN, Ethernet)
Typ komunikácie GSM-SMS / dátový prenos, rádio 300/400 MHz - 25 km
Pamäť 128 kB RAM, 128 kB Flash EPROM
Napájanie 230 V AC, 24 V DC aj integrovaný zálohový zdroj
Rozmery, krytie, montáž 270 x 220 x 126 mm (ŠxVxH), IP65, montáž na stenu