motiv.jpg (15236 bytes)
  

Široké komunikačné možnosti telekontrolérov a riadiacich staníc SAE FW

Telekontroléry a riadiace stanice SAE FW sú kompletné, vzájomne kompatibilné, odolné a flexibilné. K dispozícii je 14 druhov kariet na sériovú komunikáciu po drôtoch i bez drôtov a 40 druhov vstupnovýstupných kariet na snímanie veličín a ovládanie výkonových členov. Môžu byť použité štandardné ale aj neštandardné komunikačné protokoly. Dajú sa naprogramovať PLC funkcie. Veľká pamäť dát dovoľuje realizovať dávkové prenosy za dlhšie obdobie. Integrované zálohované napájacie zdroje zabezpečujú činnosť pri výpadku napájacieho napätia.

SAE-Elektronik je popredný európsky výrobca, ktorý sa už viac ako štvrťstoročie venuje vývoju, výrobe a dodávkam techniky na diaľkové monitorovanie a riadenie procesov. Systémy SAE sa uplatňujú v distribučných sieťach energií ako plyn, voda, teplo a elektrická energia, v kanalizačných systémoch a ČOV, v monitorovaní ekológie, v zavlažovacích systémoch, v monitorovaní vodných tokov a nádrží, v doprave, v riadení distribúcie tovarov, v monitorovaní procesov výroby a kvality a v riadení energetického hospodárstva podnikov.