motiv.jpg (15236 bytes)
   
SCADA (dohliadacie a riadiace systémy) - prehľad

titlscada.jpg (25168 bytes)

Telekontroléry SAE majú veľký výkon a široké spektrum funckií. Aby sa tieto vlastnosti v systémoch diaľkového monitorovania a riadenia skutočne využili je potrebné, aby dohliadací a riadiaci počítač bol vybavený kvalitným  programovým systémom na monitorovanie a riadenie systémom typu SCADA (Supervisory Control And Data Aquistion).

Systém SCADA zozbiera cez riadiacu stanicu údaje z jednotlivých telekontrolérov, spracuje ich do rôznych zadefinovaných foriem, dlhodobo archivuje v pamäti počítača namerané okamžité hodnoty a stavy a spracované údaje vizualizuje pre potrebu obsluhy systému na monitore a tlačiarni počítača vo forme alarmov, hlásení, protokolov, prehľadových schém a tabuliek. Cez systém SCADA zadáva obsluha povely diaľkového ovládania. Systém SCADA môže vzdialené objekty aj automaticky riadiť s využitím optimalizačných funckií.

Systém SCADA môže exportovať archivované údaje napr. do Excelu a tým uľahčiť prácu s údajmi. Cez počítačovú sieť (LAN/WAN) si vymieňa údaje s inými počítačmi.

Spoločnosť SAE-Control a.s. používa niekoľko SCADA systémov v závislosti od požiadaviek používateľa na funkcie a vlastnosti monitorovacieho  a riadiaceho systému a tiež jazyka, ktorým chce so systémom komunikovať.

  • ReFlex 4, môže byť dodávaný v slovenskej, českej, anglickej a japonskej verzii.
  • Používa sa v plynárenstve, vodárenstve, kanalizácii, povodiach riek, energetike, teplárenstve, ekológii, priemyselnej energetike, potravinárstve, gumárňach.

  • Control Web môže byť dodaný v slovenskej, českej, anglickej a japonskej verzii.
  • Je to univerzálny systém.

  • PROCON-WIN môže byť dodaný v nemeckej verzii.
  • Je to univerzálny systém.

  • ProCos NT môže byť dodaný v nemeckej a anglickej verzii.
  • Je to systém vhodný najmä na aplikácie v energetike (elektrina, plyn, teplo...). Má zabudované optimalizačné funkcie pre distribúciu energií.

  • HydroDA NT môže byť dodaný v nemeckej verzii.
  • Je určený najmä na monitorovanie a riadenie  vodárenských a kanalizačných systémov.