motiv.jpg (15236 bytes)

 

Telekontroléry a riadiace stanice - členenie:

  • Podľa výkonu a funkcií sa členia na: jednoúčelové, easy-line, profi-line, top-line, net-line.

easyprofitop1.gif (8151 bytes)

easy-line sú neprogramovateľné telekontroléry (plug and play), funkcie zberu, prenosu dát a ovládania sa nastavujú prepínačmi. Fungujú ako podstanice. Nemôžu vykonávať funkciu riadiacej stanice.

profi-line, top-line, net-line sú voľne programovateľné telekontroléry podľa požiadaviek používateľa. Majú reálny čas. Majú veľkú pamäť dát pre dočasné uchovávanie údajov. Môžu robiť retranslácie. Majú funkcie PLC pre automatickú reguláciu. Môžu mať funkciu riadiacej stanice. Umožňujú diaľkovú diagnostiku, servis, a prekonfigurovanie.

jednoúčelové sú výkonné telekontroléry navrhnuté na konkrétnu úlohu napr. centrálny automatický zber dát cez telefónnu sieť alebo rádio zo zásobných nádrží pre účely riadenia zásobovania.

  • Telekontroléry sú kompaktné alebo stavebnicové   (modulárne) s určeným alebo voliteľným rozhraním, s integrovaným alebo externým zálohovaným zdrojom napájania.

  • .