motiv.jpg (15236 bytes)
    

Telekontroléry a riadiace stanice - hardvér - easy-line FW-10

fw10easy.gif (21544 bytes)

Stavebnicový neprogramovateľný telekontrolér. Procesorová karty, karty vstupov a výstupov, sériové rozhrania a komunikačné karty sa zasúvajú do oceľového boxu. Boxy sú pre 2/4/6/13 vstupno/výstupných kariet. Je 40 druhov vstupno výstupných kariet a 16 druhov kariet rozhraní a komunikačných.

Vhodný na spojenie bod-bod ( virtuálny kábel ) alebo do komunikačnej siete ( až 31 podstaníc ).

Možný je spontánny alebo cyklický prenos dát.

Max. počet vstupov/výstupov 208  DI, 208 DO, ( DI aj čítačové do 25 Hz )

104 AI - 16/12/8 bit ( 0-20 mA / 0-10 V ) / Pt100/200 , 104 AO - 8/12 bit, ( 0-20mA /0-10 V )

Max. počet rozhraní 1
Typ komunikácie, rozhranie vyhradená linka / rádio, RS 232/485/422/TTY / modem/optické vlákno plastové
Pamäť 32 kB RAM a 32 kB EPROM
Napájanie 230 V AC / 24 V DC
Rozmery, krytie, montáž 163 x 127 x 108 až 392 mm ( V x H x Š - podľa boxu), IP20, montáž-DIN/doska/19" rám