motiv.jpg (15236 bytes)
    

Telekontroléry a riadiace stanice - hardvér -
profi-line FW-10

fw10profi.jpg (6 020 bytes)

Stavebnicový programovateľný telekontrolér. Karty sa zasúvajú do oceľových boxov pre 2/4/6/13 vstupno/výstupných kariet, ktorých je 40 druhov a 16 druhov kariet rozhraní a komunikačných.

Vhodný na spojenie bod-bod ( virtuálny kábel ) alebo do komunikačnej siete ( až 230 podstaníc ). Môže slúžiť aj ako riadiaca stanica v sieti pre 31 podstaníc.

Možný je spontánny alebo cyklický prenos dát. Má operačný systém reálneho času, PLC funkcie a jednobitové operácie. Má autodiagnostiku. Umožňuje diaľkovú diag-nostiku, servis a download. Konfiguračný nástroj FWplus, programovací jazyk UPL.

Max. počet vstupov/výstupov 208  DI, 208 DO, ( DI aj čítačové do 25 Hz )

104 AI - 16/12/8 bit ( 0-20 mA / 0-10 V ) /Pt100/200

104 AO - 8/12 bit, ( 0-20mA / 0-10 V )

Max. počet rozhraní 3 + 1 programátorské ( RS 232 )
Typ komunikácie, rozhranie vyhradená / voličová telefónna linka, ISDN, rádio, GSP/GPRS, Ethernet, RS 232/485/422/TTY/modem na kábel, CAN, optické vlákno plastové
Pamäť 128 kB RAM a 128 kB Flash EPROM
Napájanie 24 V DC (môže mať externý zálohový zdroj)
Rozmery, krytie, montáž 163 x 127 x 108 až 392 mm ( V x H x Š - podľa boxu), IP20, montáž-DIN lišta/doska/19" rám