motiv.jpg (15236 bytes)
    

Telekontroléry a riadiace stanice - hardvér - profi-line FW-2

fw2.jpg (29877 bytes)

Kompaktný jednodoskový programovateľný telekontrolér.

Vhodný na spojenie bod-bod (virtuálny kábel ) alebo do komunikačnej siete ( až 230  podstaníc ). Môže slúžiť aj ako riadiaca stanica v sieti pre 31 podstaníc.

Možný je spontánny alebo cyklický prenos dát. Má operačný systém reálneho času , PLC funkcie a jednobitové operácie. Má autodiagnostiku. Umožňuje diaľkovú diagnostiku, servis a dowload.

Konfiguračný nástroj FWplus, programovací jazyk UPL.

Max. počet vstupov/výstupov 8-16 DI, 4 DO-kontakty, ( DI aj čítačové do 25 Hz )

4-12 AI  ( 4-20 mA / 0-10 V ), 4x8bit, 8x12 bit

4 AO, ( 0-20mA /0-10 V ), 8 bit, 1 chybový kontakt

Max. počet rozhraní 3 + 1 programátorské (RS 232)
Typ komunikácie, rozhranie vyhradená / voličová telefónna linka, ISDN, rádio, GSP/GPRS, Ethernet, RS 232/485/422/TTY/modem na kábel, optické vlákno plastové
Pamäť 128 kB RAM,128 kB Flash EPROM
Napájanie 230 V AC / 24 V DC, aj integr. zálohový zdroj
Rozmery, krytie, montáž 270 x 220 x 125,5 mm, IP65, montáž na stenu