motiv.jpg (15236 bytes)
    

Telekontroléry a riadiace stanice - hardvér -
profi-line FW-500-S4

SAE 500 S4.jpg (12228 bytes)

Stavebnicová programovateľná riadiaca stanica. Karty sa zasúvajú do oceľových boxov pre 2/4/6/13 vstupno/výstupných kariet, ktorých je 40 druhov a 16 druhov kariet rozhraní a komunikačných.

Môže slúžiť ako riadiaca stanica v sieti pre 255 podstaníc. Spracováva až 6000 procesných bodov.

Možný je spontánny alebo cyklický prenos dát. Má operačný systém reálneho čas, PLC funckie a jednobitové operácie. Má autodiagnostiku. Umožňuje diaľkovú diagnostiku, servis a dowload. Môže mať externú synchronizáciu času.

Parametrizačné nástroje: Set-It (DIAG), dBase, Databank a Excel.

Max. počet vstupov/výstupov 176 DI, 176 DO, ( DI aj čítačové do 25Hz )

88 AI - 16/12/8 bit ( 0-20 mA / 0-10 V ) /Pt100/200

88 AO - 8/12 bit, ( 0-20mA / 0-10 V )

Max. počet rozhraní 4 + 1 programátorské ( RS 232 )
Typ komunikácie, rozhranie vyhradená / voličová telefónna linka, ISDN, rádio, GSP/GPRS, Ethernet, RS 232/485/422/TTY/modem na kábel, CAN, optické vlákno plastové
Pamäť až 7 MB RAM, až 5 MB Flash EPROM
Napájanie 24 V DC (môže mať externý zálohový zdroj)
Rozmery, krytie, montáž 163 x 127 x 108 až 392 mm ( V x H x Š - podľa boxu), IP20, montáž-DIN lišta/doska/19" rám