motiv.jpg (15236 bytes)
    
Telekontroléry a riadiace stanice - softvér - code-IT
code-IT.gif (66576 bytes)

code-IT sa používa na programovanie logických sekvencií a regulačných funkcií do telekontrolérov v prostredí Windows 95/NT.

code-IT zaručuje krátky čas realizácie. Umožňuje použiť päť používateľských spôsobov programovania podľa normy IEC 61131-3

code-IT má knižnice funkcií. Dovoľuje preberať cudzie hotové moduly napríklad moduly napísané v Step 5 / Step 7 alebo v C.

code-IT má priamy prístup k premenným, ktoré sú definované v Set-It.

code-IT zabezpečuje chod preložených programov do strojového kódu telekontroléra. Po jeho dowloande sa tento zakomponuje do prostredia multikaskingového operačného systému.

code-IT má široký rozsah debuggovacích funckií, ktoré umožnia vystopovať každú chybu. Kvalita návrhu je zabezpečovaná rýchlymi funkčnými testami a simuláciou.