motiv.jpg (15236 bytes)
    
rádiomodemy a telemetrické moduly - úvod

klikni pre zväčšenie

Fiedler
elektronika
pre ekológiu

 

klikni pre zväčšenie

záznamníky MicroLog Plus

 

klikni pre zväčšenie

rádiomodemy one-RF

 

klikni pre zväčšenie

SAE-FW2/4

 

klikni pre zväčšenie

Power line moduly na komunikáciu po elektro-
rozvodnej sieti

 

klikni pre zväčšenie

SAE-RTU1

 

Kompaktné telemetrické moduly sú určené najmä na bezdrôtové diaľkové meranie, alarmovanie a ovládanie menších procesov. Na prenos dát používajú zabudované rádiové alebo GSM modemy. Niektoré telemetrické moduly môžu komunikovať aj po telefónnej sieti a kábloch.