motiv.jpg (15236 bytes)
    

diaľkové monitorovanie, ovládanie a riadenie

Telekontroléry a kompaktné moduly:

  • automaticky zbierajú cez svoje vstupné karty okamžité údaje zo snímačov veličín a stavov, pridávajú k ním značku reálneho času, kontrolujú hodnoty na stanovené medze, predspracovávajú údaje do požadovaných tvarov ( okamžité hodnoty, priemery, maximá, minimá, matematické operácie...), archivujú tieto hodnoty vo svojej pamäti, vytvárajú hlásenia a odosielajú stanovené údaje cez svoje komunikačné karty alebo karty sériových rozhraní po prenosovej sieti do centrálnej riadiacej stanice alebo iného telekontroléra.

Odosielanie údajov môže byť buď spontánne na základe vyhodnotenia definovaného stavu, alebo na vyžiadanie riadiacej stanice alebo iného telekontroléra,

  • prijímajú a vykonávajú cez svoje výstupné karty alebo karty sériových rozhraní povely diaľkového ovládania zaslané z riadiacej stanice alebo iného telekontroléra,

  • vykonávajú automatickú raguláciu nezávisle na centrálnej riadiacej stanici ( majú funkciu PLC). Túto vlastnosť nemajú telekontroléry skupiny easy-line.

Riadiace stanice:

  • cez svoje komunikačné karty alebo karty sériových rozhraní podľa časového plánu žiadajú  od telekontrolérov dáta alebo preberajú od nich dáta pri spontánnom prenose. Kontrolujú správnosť prenesených dát a žiadajú opakovaný prenos v prípade chyby. Riadením zberu dát nezaťažujú počítačový systém. Zber dát môže fungovať i pri dočasne vypnutom počítači,

  • dočasne archivujú dáta zozbierané z telekontrolérov a následne ich odovzdávajú cez sériové rozhranie do počítačového systému,

  • prenášajú z počítačového systému povely diaľkového ovládania do telekontrolérov a kontrolujú ich vykonanie.

Počítačový systém vykonáva pomocou SCADA softvéru archiváciu zozbieraných dát, ich prezentáciu do formy schém, hlásení a   protokolov v tabuľkovej alebo grafickej forme. Predspracováva dáta pre nadriadené počítačové systémy.

Komunikačná sieť môže byť drôtová: kábel, vyhradená alebo voličová telefónna linka, optický kábel, Ethernet, alebo bezdrôtová: rádiová sieť, GSM/GPRS, satelit.

.