motiv.jpg (15236 bytes)
    
diaľkové monitorovanie, ovládanie a riadenie
titl.jpg (17 184 bytes)

Tieto systémy vás spájajú s vašimi zariadeniami na krátke i dlhé vzdialenosti. Ich úlohou je automaticky zozbierať, preniesť, archivovať a analyzovať informácie zo sledovaných objektov, varovať vás pri vzniku odchýliek od normálneho stavu, evidovať tieto udalosti, zostavovať hlásenia a protokoly.

Systémy sa skladajú z mnohých častí. Tak ako puzzle sa musia tieto časti k sebe hodiť a naväzovať na susedné rôznymi väzbami.

Hlavné časti sú telekontroléry, prenosové siete, riadiace stanice, počítačový systém a príslušný softvér zabezpečujúci požadované funkcie. Prenosové siete môžu byť drôtové i bezdrôtové.

Pomocou produktov SAE sa dajú zostaviť nie len jednoduché spojenia bod-bod, ale aj rozsiahle telemetrické siete.

ďalej