motiv.jpg (15236 bytes)
    

Napájací zdroj so zálohovaním pre aplikácie
v telemetrii, SCADA a automatizácii
SAE FW-10-Z18

Výstupné napätia sú 9V DC, 13,8V DC, 24V DC a 24V DC galvanicky oddelené od ostatných hladín.
 
Jednotlivé výstupy sú chránené voči rušivým vplyvom sieťového napätia. Zdroj generuje signál o výpadku sieťového napájania a signál o nízkom napätí batérie. Tieto signály sú zároveň indikované svietivými diódami.
 
Výstupné napätia a signály sú zapojené na samostatný konektor. Batérie a sieťové napätia sa pripájanú tiež cez samostatné konektory .

Zdroj SAE Z-18 je spínaný zdroj nepretržitého napájania (UPS) pre použitie v priemyselnom prostredí.
 
Je určený pre napájanie telemetrických a automatizačných zariadení vrátane snímačov a komunikačných modulov (rádio, telefónny modem... ) jednosmerným napätím.
 
Zdroj SAE FW-18 sa napája vstupným napätím 230V striedavých, alebo batériovým napätím 24V jednosmerných.

Pri výpadku sieťového napájacieho napätia automaticky preberajú napájenie zdroja dve 12 V olovené batérie zapojené v sérii. Po obnovení dodávky energie zo siete zdroj dobíja batérie.
 
Batérie sú chránené proti zničeniu:

  • nadmerným vybitím - odpojením záťaže pri poklese ich napätia pod stanovenú hodnotu,
  • prebíjaním pri vysokej teplote - tak, že nabíjací prúd je riadený v závislosti od teploty batérií, ktorú sníma teplotný snímač.

Zdroj má dva základné moduly:
1. modul nabíjačky,
2. modul zdroja.
 
Modul nabíjačky
 
Modul nabíjačky obsahuje prevodník sieťového napätia AC/DC, ktorý konvertuje sieťové napätie na jednosmerné, ktoré napája modul zdroja. Modul nabíjačky počas prítomnosti sieťového napätia nabíja resp. udržiava pripojené batérie v nabitom stave. Nabíjací prúd je možné výrobcom prestaviť. Nabíjacie napätie môže byť teplotne regulované v závislosti od teploty batérií.
 
Modul zdroja
 
Modul zdroja obsahuje prevodník jednosmerného napätia DC/DC, ktorý konvertuje jednosmerné napätie z modulu nabíjačky na jednotlivé stabilizované výstupné napätia.
 
Na požiadanie môže byť modul zdroja Z-18 B doplnený o reset hladiny 13,8 V. ( reset inteligentných rádiomodemov ). Zdroj potom namiesto hladiny 9V umožňuje cez konektor signálom TTL resetovať hladinu 13,8V. Ďalej môže byť doplnený prepäťovou ochranou hladín 13,8V DC a 24V DC galvanicky oddelených.
 

Vstupné sieťové napätie 230V +10/-15%
Vstupné batériové napätie 24V - 2x olovená batéria 12V, kapacita pripojenej batérie je nastaviteľné do max, 24Ah
Vstupný sieťový prúd max.1A
Výstupné napätie stabilizované(celkový odoberaný výkon zo zdroja je max. 80W) 9V/0,3A alebo vstup signálu reset - na požiadanie
13,8V/2,5A na požiadanie táto hladina môže byť resetovaná, ale vtedy zdroj nemá 9V
24V/2A
24V/2A GI galvanicky izolovaná od ostatných hladín
Stabilita lepšia ako ±5% menovitého napätia
Zvlnenie menej ako 5% menovitého napätia
Prepäťová ochrana (hladiny 13,8V a 24VGI) - na požiadanie 5V (hladina 13,8V)
6V (hladina 24V GI)
Nabíjací prúd nastaviteľný do 3,5A (bez záťaže)
výrobcom nastavený na 1,1A
Nabíjacie napätie dvojhladinové (26,8; 29V) na požiadanie môže byť teplotne regulované -1,7promile na °C
Istenie proti skratu (prepólovaniu) batérie poistka (rýchla 6,3A)
Signalizácia prítomnosti siete - signál S a aj LED "VÝPADOK" na prednom paneli (tento signál má spoločný vodič 0VGI a dá sa invertovať) sieť prítomná - log1 (min 11V) a LED "VÝPADOK" svieti
výpadok siete - log0 (0V) a LED "VÝPADOK" nesvieti
Signalizácia stavu batérií
- signál B a aj LED "BATÉRIE" na prednom paneli (ostatné ako o signále S)
napätie batérií vyššie ako 22,3V log1 (min 11V) a LED "BATÉRIE" svieti
napätie batérií nižšie ako 22,3V log0 (0V) a LED "BATÉRIE" nesvieti
Ochrana proti úplnému vybitiu batérií automatické odpínanie batérií pri poklese ich napätia pod 21,3V
Teplotné čidlo na reguláciu nabíjacieho napätia-dodávka na požiadanie KTY
Krytie IP 20
Ochrana nulovaním
Odrušenie R02 podľa STN 34 2860
Hmotnosť 2,5 kg
Rozmery 90x163x127 mm
Relatívna vlhkosť vzduchu 40-90% pri 30°C
Atmosferický tlak 84-107 kPa