motiv.jpg (15236 bytes)
    
Komunikácia človek- stroj (HMI)- úvod

titl.jpg (27642 bytes)

Pre komunikáciu človeka s riadeným proce-som ponúka SAE-Control a.s. široké spek-trum operátorských panelov, priemyselných PC a vizualizačný softvér nemeckej spoloč-nosti SAE-Stahl.

K dispozícii je hardvér nielen do normálneho priemyselného prostredia ale aj do prostredia s nebezpečím výbuchu.

Na týchto stránkach sa pracuje. Do ich ukončenia prosím kliknite na stránku www.sae-stahl.de .