motiv.jpg (15236 bytes)
Zaznamniky dát - Fourier MicroLiteMiniatúrny záznamník teplôt, ktorý stačí len zapnúť:

Estetický a inovatívny. MicroLite je malý dataloger na monitorovanie a záznam teplôt. Stačí ho skutočne len zapnúť. Napriek jeho kompaktnosti jasne zobrazuje namerané údaje na číslicovom displeji. Navyše, dáta zaznamenané v MicroLite môžu byť jednoducho prenesené do počítača do zobrazovacieho softvéru MicroLab Lite. MicroLite má vysoký stupeň priemyselného krytia (IP 68) a je prachu a vode vzdorný. Je napájaný štandardnou, všade dostupnou batériou, ktorá sa dá ľahko vymieňať.
Softvér MicroLab Lite je dostupný na stránke www.fouriersystems.com zadarmo.

MicroLite je navrhnutý pre najširšie možnosti použitia v mobilných alebo statických aplikáciách. Typickými oblasťami použitia tohto produktu sú doprava a skladovanie potravín, liekov a špičkovej techniky.Vlastnosti MicroLite: