motiv.jpg (15236 bytes)
  
Záznamníky dát- Fourier MicroLogPRO
microprojuly06.jpg (2591 bytes)

Záznamník má snímač teploty, vlhkosti, RS 232 a infraport. Cez adaptér môže monitorovať kontaktný vstup alebo iné analógové veličiny. Má pamäť dát na 52000 nameraných údajov. Uchováva aj min. a max. hodnoty v nastavených intervaloch.

Záznamník ma 4 číslicový veľký LCD displej, na ktorom sa zobrazujú namerané hodnoty. Na záznamníku sa dajú jednoducho nastaviť intervaly merania a medzné hodnoty sledovaných veličín. Ich prekročenie signalizuje optickým a zvukovým alarmom.

Kompaktné záznamníky dát MicroLogPRO snímajú a zaznamenávajú časový priebeh najmä teplôt a vlhkosti ale aj iných veličín.

Sú vhodné všade tam, kde sa musia dodržať normou stanovené hodnoty parametrov prostredia. Napr. pri výrobe potravín, liekov, chemikálií, v obchodných domoch, skladoch múzeách alebo, kde sa produkty transportujú napr. chladiarenskými vozidlami. So záznamníkmi MicroLogPRO budete vždy istý, že vaše produkty boli vyrábané a transportované za podmienok určených normami kvality a budete to môcť aj dokázať.

MicroLogPRO má nízku spotrebu a môže byť napájaný z batérie alebo zdroja 6 V DC. Je odolný voči vode a prachu (krytie IP 65).

Namerané údaje sa dajú zo záznamníkov preniesť do počítača alebo priamo na mieste vytlačiť na tlačiareň cez infraport alebo RS 232. Možný je i diaľkový rádiový prenos. Na monitore PC sa v grafickej a tabuľkovej forme zobrazujú hodnoty nameraných veličín, dosiahnuté min., max., priemery v nastavených intervaloch a stav batérie. Dáta môžu byť dané do Excel. Počítač môže tlačiť denné protokoly. Softvér pracuje v prostredí Windows.

  
Záznamník dát MicroLogPRO

Modely

 • EC700 - teplota a externý snímač,
 • EC750 - teplota, relatív. vlhkosť, externý,

  Vstupy interné

  • teplota -40ºC až +80ºC, rozlíšenie 0,1ºC, presnosť ±0.2%,

  • relatívna vlhkosť 0-100%, rozlíšenie 0,1%, presnosť ±2%,

  Vstupy externé

 • napätie 0-10 V DC,
 • prúd 4-20 mA,
 • teplota -50ºC až +100ºC,
 • pH od 0 do 14 pH,
 • kontakt rozopnutý/zopnutý,

  Výstupy

 • 4 miestný 7 segm. displej s des. bodkou,
 • infraport na prenos do PC alebo tlačiarne,
 • RS 232 19,2 kbit/sec,

  Zvukový alarm

  pomocou alarmového adaptéra,

  Pamäť

  52 000 vzoriek ,

  vzorkovanie od každých 10 sec. do 2 hod,

  Napájanie

  interná batéria-líthium 3,6 V, 1/2 AA , životnosť 2 roky (s extern. snímačmi nižšia),

  Rozmery

  Æ 72 mm, hrúbka 22,9 mm, váha 55 gr,

  krytie IP65 (odolné prachu a vode).

 •  

  Diaľkový bezdrôtový prenos dát
    

  Vložením záznamníku MicroLogPRO do adaptéru vysielačom a vybavením PC adaptérom s prijí-mačom vznikne bezdrôtový rádiový monitorovací systém MicroLog Plus.

  Softvér MicroLab

  Pracuje na PC pod operačným systémom Windows od verzie 95 vyššie.

  MicroLab

  • slúži na zosnímanie dát zo záznamníkov do PC a prezentáciu ich časového priebehu v grafickej a tabuľkovej forme,

  • umožňuje na obrazovke zväčšovať úseky grafov časových priebehov pre lepšiu kontrolu hodnôt veličín,

  • zobrazuje min., max. a priemery hodnôt v nastavenom intervale,

  • zobrazuje na grafoch a v tabuľkách odchýlky od žiadaných hodnôt,

  • slúži na nastavenie vzorkovacích intervalov, definovanie snímačov a alarmových medzí,

  • umožňuje kalibráciu snímačov,

  • ukazuje stav batérie,

  • umožňuje na obrazovke vidieť naraz niekoľko snímačov,

  • zostavuje a tlačí denné protokoly zo všet-kých záznamníkov.

  MicroLab Excel                                             prevádza zozbierané dáta do formátu Excel. Dáta je možné ďalej spracovávať alebo poslať po počítačovej sieti do iných počítačov.