motiv.jpg (15236 bytes)
    
záznamníky dát - úvod

 

Záznamníky dát slúžia na automatické snímanie, zaznamenávanie a prezentovanie časového priebehu hodnôt fyzikálnych veličín, ako sú teplota, vlhkosť, pH, tlak … a zmien dvojhodnotových stavov ako napr.otvorenie dverí chladiaceho boxu apod. Ich potreba stále rastie najmä v súvislosti s požiadavkami na kvalitu výrobkov a dokladovanie dodržiavania noriem kvality.

Záznamníky dát sa uplatňujú najmä v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle, skladoch a obchodných domoch, múzeách a pri transporte výrobkov háklivých na teplotu a vlhkosť.

Záznamníky dát sa tiež využívajú v čistiarňach odpadových vôd (zákon č. 397/2003 §4, bod 2 a 3) na odčítanie pretečeného množstva za sledované obdobie v m3, odčítanie aktuálneho prietoku v m3/hod alebo l/sec a zaznamenávanie udalostí.