motiv.jpg (12377 bytes)
    

systémy, ktoré pracujú všade 
 

 

 
 • rozľahlé distribučné siete s energiami ako plyn, ropa, elektrina, voda, teplo, kanalizácia,
 • vodohospodárske a výstražné systémy povodí riek a vodných nádrží, zavlažovacie systémy,
 • obecné vodovody a čistiarne odpadových vôd,
 • telekomunikačné systémy,
 • dopravné systémy,
 • podnikové systémy energetického manažmentu,
 • centralizovaný diaľkový odpočet meračov energií pre operátora trhu s energiami (pre liberalizovaný trh s energiami),
 • ochrana životného prostredia,
 • sledovanie a registrovanie kvality výroby,
 • vykurovacie systémy, ventilácia a klimatizácia,
 • monitorovanie zásobníkových nádrží,
 • ochrana životného prostredia.

späť na úvod